רוצה להבין מה ההשפעות של אירועי משבר על הפעילות העסקית שלך?

ניתוח ההשפעה העסקית (BIA) היא למעשה הערכה של ההשפעות על הארגון במקרה של פגיעה משמעותית ו/א ואובדן של פונקציות עסקיות הנובעות מאירוע הרסני.
אובדנים כאלו יכולים להיות כספיים, או פחות מוחשיים אך עם זאת חיוניים כגון תדמית, משאבי אנוש, קשרי משקיעים וכו', כאשר המטרה היא קיום אמצעי המשכיות אשר מונעים מהארגון
כולו מלחדול באמצעות שימור תהליכים, מערכות ומשאבים חיוניים וקריטיים לתפקוד העסקי. היתרון בגיבוש
מודל BIA – Business Impact Analysis הוא באפשרויות אשר הוא מעניק לארגון :
1 . גיבוש תוכנית מלאה להמשכיות עסקית
2 . גיבוש תוכנית לתגובה לארוע Incident Response-
3 . בניית תוכנית שיקום נזקים
4. . גיבוש תוכנית יציאה ממשבר
אנו מציעים לך מודל BIA עדכני ורלוונטי המותאם למציאות העסקית הכולל זיהוי הסיכונים והאיומים, הפעילויות הקריטיות המושפעות ואת יעדי ההפעלה של ארגונך .
תוצרי העבודה יכללו בין היתר:
• זיהוי המוצרים, השירותים ופעילויות הליבה של הארגון ;
• סדרי עדיפויות להתאוששות לרבות הגדרת מסגרות זמן מתועדפות לחידוש פעילויות ליבה בהתבסס על הערכת
ההשפעות הפוטנציאליות ובהתחשב בגורמים רלוונטיים אחרים וזאת בהתאם לרמת קבלה מינימלית שנקבעה;
• תלויות משמעותיות ומשאבים תומכים .
מודגש כי הפעילות המוצעת אינה כוללת בניית תוכנית התאוששות והמשכיות עסקית מלאה אלא את הניתוח הראשוני (כפי שפורט) שעל בסיסו ניתן לקבל החלטות לגבי המשך הפעילות ובניית התוכנית המלאה .
אורנסק, אבטחת מידע וסייבר – מציעה לך, מקבל ההחלטות, שרות לגיבוש מודל BIA , מהיר ומותאם למציאות הנוכחית. העבודה תבוצע גם מרחוק, תוך שימוש בטכנולוגיות Video Conf. כדוגמת ZOOM

צריך ביטחון שהספקים שלך לא מסכנים אותך?
רוצה לוודא שאתה מוגן מפגיעויות טכנולוגיות ואיומי סייבר?
תפריט