תכנית המשכיות עסקית – BCP

BCP היא תוצר של תהליך ניהול הוליסטי המזהה איומים פוטנציאליים על הארגון ואת ההשפעות העלולות להיגרם לפעילותו העסקית במידה ואיומים אלו יתממשו. התהליך מספק מסגרת לבניית חוסן ארגוני עם יכולת תגובה יעילה, מעבר לגיבויים הקיימים בארגון, וכולל בתוכו את השלבים הבאים:

 1. BIA – Business Impact Analysis: ניהול סיכונים והערכת ההשפעות על הארגון במקרה של פגיעה משמעותית ו/או אובדן פונקציות עסקיות כתוצאה מאירוע הרסני (כגון וירוס כופרה, זליגת ודליפת מידע, פריצה למאגרים, מניעת גישת כוח אדם – עבודה מרחוק, משבר לאומי וכו').
 2. הגדרת דרישות למשאבים: קביעת הדרישות המשאביות ליישום האסטרטגיות הנבחרות לרציפות והתאוששות. מדובר במשאבים כמו – הון אנושי, מידע ונתונים, מבנים וסביבת עבודה, מתקנים וציוד, מערכות מידע ותקשורת (ICT), תחבורה, מימון, שותפים וספקים
 3. בניית תכנית להתאוששות עסקית ותחזוקתה: יחד נבנה תכנית רשמית ומתועדת לקביעת סדרי עדיפויות, יעדים ומטרות למען הבטחת רציפות תפקודית עסקית והתאוששות מאסון –
  • הקמת סביבת התאוששות מאסון (DR= Disaster Recovery) וקביעת סוג הפתרון בהתאם למשך זמן עד לחזרה לפעילות (RTO= Recovery Time Objective) וכמה מידע אנחנו כארגון יכולים לאבד מבלי שיגרם נזק בלתי הפיך (RPO= Recovery Point Objective).
  • זיהוי, הפעלה ותגובה לאירוע Incident response
  • הכלה ושיקום נזקים
  • יציאה ממשבר וחזרה לשגרה
  • שימור המוכנות והכשירות הרציפה
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
תפריט