המשכיות עסקית וניהול סיכוני שרשרת האספקה

המשכיות עסקית (BCP) – על מנת לעזור לארגונך להתמודד עם אירועי קיצון אנחנו נסייע לכם להערכות להתמודדות ובתוך כך:
פעילות ממוקדת לניתוח השפעות עסקיות (BIA) בניית תוכנית להמשכיות עסקית, ליווי להסמכה לתקני ISO להמשכיות עסקית (22301 ISO).

ניהול סיכוני אבטחת מידע בשרשרת אספקה – לאור האיומים הגוברים אצל ספקים ונותני שירות, נוכל לסייע לכם בניהול אבטחת המידע בשרשרת האספקה ובתוך כך:
ניהול סיכונים, ביצוע סקרים, מעקב אחר מימוש פעולות מתקנות ועוד.

תפריט