Ciso As A Service

שירותי Ciso As A Service – מנהל אבטחת מידע כשירות.

חברת אברא – ייעוץ סייבר מציעה שירותי CAAS – CISO AS A SERVICE  – מנהל אבטחת מידע כשירות לחברות וארגונים בכל סדרי הגודל והמגזרים במשק הישראלי.

שירותי CAAS מאפשרים לכם, המנהלים, בהשקעה ובהיקף המתאים לסוג וגודל הארגון שלכם, להעביר את ניהול תחום אבטחת המידע לגורם מקצועי חיצוני, שיוודא מימוש הגנה על הארגון מפני אירועי אבטחה וסייבר המסכנים את הפעילות העסקית וכן עמידה ברגולציות, תקנים ודרישות עסקיות מחייבות – כל זאת תוך צמצום המשאבים הנדרשים לניהול הנושא, ומעורבות גורמים בארגון שזהו אינו תחום מקצועם ואחריותם הישירה.

יועץ שלנו יוצב אצלכם בהיקף שייקבע מראש, ויספק מענה לכל היבטי אבטחת המידע בארגון, ובפרט:

 • שימור והתאמה לדרישות רגולציה כלליות ומגזריות מחייבות בתחום אבטחת מידע
 • עמידה בדרישות רגולציה כגון דרישות תקנות הגנת הפרטיות, GDPR, HIPPA
 • שימור תקני אבטחת מידע כמו 27001/27799 ISO *
 • ווידוא יישום מדיניות אבטחת מידע בארגון
 • המלצות להנהלה על דרכים לצמצום סיכונים
 • יישום תוכנית עבודה לאבטחת מידע והגנה בסייבר כולל ביצוע מבדקים פנימיים וסקרי תהליך בתחומים השונים
 • ניהול תהליך צמצום הסיכונים וביצוע הפעולות המתקנות בתחום אבטחת מידע וסייבר בארגון
 • המלצה וליווי הטמעה של פתרונות אבטחת מידע תהליכיים וטכנולוגיים בארגון
 • העלאת מודעות בנושא אבטחת מידע לעובדים ומנהלים
 • ניהול אירועי אבטחת מידע ודיווח בהתאם לרגולציה המחייבת
 • ניהול סיכונים בפעילות מול ספקים – ניהול שרשרת האספקה
 • ליווי אבטחת מידע בפיתוח טכנולוגיות בארגון

בתיאום והבנה של צרכיכם הייחודיים, נבנה פתרון מותאם לכל שירות וצורך של הארגון בתחום אבטחת המידע והסייבר

*לפרטים על שירות ליווי הסמכה ראשונית לתקנים לחצו כאן

CAAS – האתגר שלכם – הפתרון שלנו

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
תפריט