ניצן עוסקת בתחום המתודולוגיות לאבטחת מידע מזה כ-8 שנים. ניצן שירתה כקצינת אבטחת מידע (CISO) במספר יחידות בצה"ל. ניצן מלווה מגוון של ארגונים להסמכה ושימור של תקן ISO 27001 ומלווה בתי חולים, בתי חולים פסיכיאטריים וארגונים רפואיים נוספים לשימור של תקן ISO 27799. כמו כן, ניצן מלווה ארגונים לעמידה בדרישות רגולטריות בתחום ההגנה על פרטיות. במסגרת תפקידה הניהולי אחראית ניצן על תחום התפעול וניהול המשאבים של צוות היועצים בחברה.

תפריט